HAG/DEN HAAG | 26.09.2005.

USKORO PONOVNO IZJAŠNJAVANJE VOJISLAVA ŠEŠELJA

Budući da dopunjena i proširena optužnica protiv Vojislava Šešelja po oceni veća sadrži nove optužbe o kojima optuženi treba da se izjasni, uskoro će biti zakazano ponovno izjašnjavanje lidera srpskih radikala. Odluka o zahtevu tužilaštva za spajanje predmeta Šešelja, Martića, Stanišića i Simatovića će, prema najavi sudije, biti doneta "relativno uskoro"

Odluka o zahtevu tužilaštva za spajanje predmeta Vojislava Šešelja, Milana Martića, Jovice Stanišića i Franka Simatovića biće doneta "relativno uskoro" – najavio je sudija Ađijus/Agius na današnjoj konferenciji u stanju u postupku protiv lidera srpskih radikala, optuženog za zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini.

Pre odluke o spajanju predmeta Šešelj će morati još jednom da se izjasni o navodima izmenjene i dopunjene optužnice. Termin ponovnog izjašnjavanja biće određen naknadno, a Šešelj je danas insistirao da to bude "pred kompletnim sudskim većem" (a ne kao u prvom slučaju pred jednim sudijom), kao i da mu se tom prilikom pročita kompletna optužnica, sa svim dodacima uključujući i spiskove sa imenima žrtava. Ovom drugom zahtevu optuženog će, kako je rekao sudija, biti udovoljeno.

Predraspravni sudija je, takođe, najavio da će veće uskoro saopštiti svoju odluku o modalitetima po kojima će tužilaštvo obelodaniti Šešelju takozvane oslobađajuće dokaze. Tužilaštvo je do sada u više navrata pokušavalo da te materijale obelodani u elektronskoj formi – na kompakt diskovima (CD) – ali je Šešelj odbio to da prihvati, zahtevajući da mu se sav taj materijal dostavi "na papiru i na srpskom", pošto ne ume da rukuje kompjuterom i plaši se strujnog udara.

Nakon što se na prošloj statusnoj konferenciji, krajem maja ove godine, optuženi požalio da zbog kvaliteta vazduha u Pritvorskoj jedinici ima problema sa alergijom i astmom, Sekretarijat Tribunala je imenovao dva eksperta – za alergije i kvalitet vazduha – koji su istražili situaciju i podneli izveštaje o svojim nalazima. Pošto je analiza polena u vazduhu vršena u periodu kada njegova koncentracija nije povećana, Šešelj je danas optužio sekretara suda da je "namerno čekao da prođe sezona polena."

Optuženi je, takođe, izneo više primedbi i na Timoti Mek Fadena/Timothy McFadden, upravnika Pritvorske jedinice UN (PJUN), optužujući ga za "sistematsko maltretiranje" jer mu, kako tvrdi, uskraćuje foto-kopiranje njegovih rukopisa i umesto toga mu nudi kompjuter, odnosno takozvani lap-top. Ukazujući da je Šešelj "prvi pritvorenik" koji se žali na upravnika PJUN-a, sudija je naložio da se taj deo transkripta sa današnje rasprave da Mekfadenu, kako bi on – ukoliko to smatra za shodno – mogao da odgovori.