HAG/DEN HAAG | 08.04.2005.

VOJSKA BEZ NAREDBI

Kako su muslimanske snage u Srebrenici "dogovorom" pripremale borbene akcije 1992. i 1993. godine

Borci koji su učestvovali u akcijama muslimanskih snaga u Srebrenici 1992. i 1993. godine bili su "zapravo seljaci koji su svoje alatke zamenili puškama", potvrdio je u nastavku unakrsnog ispitivanja Hakija Meholjić, svedok na suđenju Naseru Oriću koji je u Hag došao na osnovu sudskog poziva pod pretnjom kazne.

Meholjić je od pre rata, sa godinu dana pauze od aprila 1992. do aprila 1993. godine, bio načelnik policije u Srebrenici. Nije se slagao sa izborom Nasera Orića za komandanta Teritorijalne odbrane u maju 1992. godine i odbio je da se stavi pod njegovu komandu. Nije učestvovao u akcijama koje su muslimanske snage preduzimale u narednih godinu dana ali je "svojim ljudima" odobravao da se u njih uključe.

Akcije su se, rekao je svedok, odgovarajući na pitanja odbrane, pripremale u dogovoru. "Vojska se dogovarala, tu nije bilo naređivanja", potvrdio je Meholjić. Nevoljni svedok optužbe potvrdio je tako još jednom tezu odbrane Nasera Orića da su mnogi, njemu formalno podređeni zapovednici, "često delovali samostalno i bez pitanja".

Meholjić se složio i sa sugestijom Orićeve zastupnice Vasvije Vidović da i Orićevi najbliži saradnici - Akif Ustić i Zulfo Tusunović - iako su prihvatili njegovu komandu, "nisu smatrali obaveznim" da od njega traže dozvolu za svoje pohode i često su samostalno delovali. "Tačno, Akif je samoinicijativno otišao u akciju u kojoj je i poginuo", rekao je svedok.

Vojska nije imala ni uniforme, ni dovoljno oružja, ni hrane, potvrdio je Meholjić a na pitanje odbrane da li je bilo činova u njihovim jedinicama odgovorio: "Nije bilo hljeba a kamoli činova".

Kada je 26. aprila 1993. godine ponovo postavljen za načelnika policije u Srebrenici, u sastavu civilne zatekao je i vojnu policiju. "To sam odmah isterao", rekao je Meholjić, potvrđujući da je sve vreme do tada vojna policija bila u sastavu civilne i pod njenom, a ne Orićevom, komandom.

Na osnovu odvojenih izveštaja o radu Štaba oružanih snaga Srebrenice i srebreničkog zatvora, podnošenih predsedništvu opštine, odbrana je takođe nastojala da pokaže da Orić nije bio nadležan za zatvor, te da ne može biti odgovoran za ubistva i mučenja srpskih civila u njemu, za šta se tereti u optužnici.

Svedočenje Hakije Meholjića biće završeno u ponedeljak.