HAG/DEN HAAG | 23.04.2012.

ZA SADA BEZ UVODNE REČI ODBRANE I MLADIĆEVOG OBRAĆANJA

Odbrana Ratka Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS, namerava da iznese uvodnu reč uoči svog a ne tužiočevog dokaznog postupka. Mladić se odriče prava da se u ovom trenutku, nakon uvodne reči tužilaštva, obrati veću izjavom bez polaganja zakletve

Odbrana Ratka Mladića je danas obavestila sudije da, u ovom trenutku, uoči početka tužiočevog dokaznog postupka neće iznositi uvodnu reč niti će se optuženi obratiti Pretresnom veću izjavom bez polaganja zakletve. U skladu sa pravilima Tribunala, odbrana ima pravo da uvodnu reč iznese odmah nakon tužiočeve ili pre početka svog dokaznog postupka.

Predraspravna konferencija u predmetu bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, zakazana je za utorak, 24. april a uvodna reč tužilaštva, a samim tim i početak suđenja, za 14. maj ove godine.

Tužilaštvo je najavilo da će izvoditi dokaze u pet faza. U prvom delu dokaznog postupka koji bi trebalo da traje od 29. maja do 13. jula, izložiće sveobuhvatni pregled slučaja. Nakon letnje sudske pauze, optužba će prezentovati dokaze o artiljerijskim i snajperskim napadima na građane Sarajeva, zatim uzimanju osoblja UN za taoce, kao i zločinima počinjenim u opštinama u Bosni i Hercegovini 1992. godine i, konačno, o masakru civilnog stanovništva u Srebrenici.

Zločini za koje se Mladić tereti se kvalifikuju kao dvostruki genocid, zločini protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.