HAG/DEN HAAG | 03.05.2012.

ZAKASNELO OBELODANJIVANJE (NE) KOČI POČETAK SUĐENJA MLADIĆU

I pored priznanja tužioca da je "bez dobrog izgovora" propustio da obelodani deo dokumentacije neophodne za pripremu odbrane, na današnjem nastavku pretpretresne konferencije u predmetu Ratka Mladića moglo se čuti da je veći deo dokumenata za prve svedoke obelodanjen i, bar za sada, nije promenjen datum početka izvođenja dokaza optužbe. Mladićevi problemi sa "kratkoročnim pamćenjem" i zahtev da mu se dostavi ono što već ima

Na današnjem nastavku prošle sedmice započete konferencije pred početak suđenja bivšem komandantu vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću raspravljalo se o dosadašnjem toku obelodanjivanja materijala potencijalno oslobađajućeg po optuženog, kao i dokumenata neophodnih za pripremu branilaca za unakrsno ispitivanje svedoka. Tužilac je priznao da je došlo do greške u obelodanjivanju dela dokumenata i transkripata iskaza svedoka sa prethodnih suđenja, ali i podsetio da su pomenuti transkripti dostupni na javnoj internet stranici Tribunala, osim delova koji su se odvijali na sednicama zatvorenim za javnost. Dodao je i da se za grešku pri obelodanjivanju "ne može naći dobar izgovor".

Kako se danas moglo čuti, najveći deo dokumenata koji se tiču 23 svedoka čiji se iskazi očekuju pre letnje sudske pauze ipak je obelodanjen, mada se, kako je rekao predsedavajući sudija Ori/Orie, uvek može desiti naknadno zakasnelo obelodanjivanje. U tom slučaju bi, najavio je, moglo doći do odlaganja iskaza pojedinih svedoka ili da se neki od njih ponovo pozovu na dopunsko unakrsno ispitivanje. Pretresno veće je očito sklono da suđenje počne na vreme, a da se u toku procesa donose odluke o eventualnim kraćim odlaganjima.

Ipak, pred sudijama je i dalje zahtev odbrane da se izvođenje dokaza optužbe odloži na 90 dana od trenutka kada tužilac obelodani sve dokumente. Odluka o tome zahtevu bi neformalno trebalo da bude dostavljena stranama već danas, ali nije navedeno hoće li biti i javno saopštena.

Tužilac je danas zatražio od veća da izmeni svoje smernice za odvijanje suđenja, jer smatra da one značajno otežavaju izvođenje dokaza optužbe. U smernicama se, između ostalog, od tužioca zahteva da od svedoka koji su ranije dali iskaze pred sudom i izjave haškim istražiteljima uzme nove konsolidovane izjave, dok je ograničen broj dokumenata koje tužilac može usvojiti uz pisane izjave. Predsedavajući sudija je saopštio da će tužiočev zahtev biti razmotren.

Branilac Lukić je, potom, obavestio veće o problemima sa kojima se njegov klijent suočava prilikom pregleda materijala koji je dostavio tužilac. Mladić se, naime, žali da zbog "problema sa kratkoročnim pamćenjem" nije u stanju da se svaki put iznova uloguje u sistem i vrši pretragu, a uputstva je u pisanoj formi, navodno, dobio samo na engleskom jeziku. Sudija Ori je potom podsetio da je veće u posedu dokumenta sa Mladićevim potpisom kojim potvrđuje da je uputstva dobio i na srpskom jeziku. Pozvao je odbranu da se idući put prvo raspita o detaljima problema pre nego što ga predoči veću.

Pored toga, Mladić se, rekao je branilac, žali i na režim poseta prijatelja i rođaka i mogućnost slanja pisama iz pritvorske jedinice, o čemu je optuženi želeo usmeno da se obrati veću. Sudije su, međutim, to odbile navodeći da se radi o konferenciji na kojoj se raspravlja o pripremama za suđenje a ne o stanju u predmetu. Pozvali su, zato, odbranu da se u pisanoj formi obrati u vezi sa Mladićevim najnovijim navodnim problemima. Optuženi je, inače, tokom današnjeg zasedanja s vremena na vreme dobacivao braniocu i sudijama, a na samom kraju rasprave se čak čulo da je, doduše više za sebe, opsovao.

Po ranije utvrđenom rasporedu, Mladić će se naredni put u sudnici pojaviti 16. i 17. maja kada bi trebalo da se održi uvodna reč tužioca, a potom će 29. maja optužba izvesti svog prvog svedoka, pod uslovom da veće ne prihvati zahtev odbrane za odlaganje početka suđenja.