16.12.2016.

ZAKAZANA ŽALBENA RASPRAVA ČELNICIMA HERCEG BOSNE

Žalbena rasprava u predmetu šestorice bivših čelnika Herceg Bosne održaće se krajem marta sledeće godine. Izricanje konačne presude planirano je za novembar 2017

Predsedavajući Žalbenog veća koje vodi postupak u predmetu šestorice bivših čelnika Herceg Bosne, sudija Karmel Ađus/ Carmel Agius, zakazao je žalbenu raspravu za period od 20. do 28. marta 2017. godine.

Tri i po godine od izricanja prvostepene presude, Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić imaće priliku da obrazlože žalbe na odluku Pretresnog veća koje ih je proglasilo krivim i osudilo na ukupno 111 godina zatvora zbog zločina počinjenih tokom hrvatsko-muslimanskog sukoba 1993. i 1994. godine .

Pored šestorice optuženih na prvostepenu presudu se žalilo se i tužilaštvo koje traži da se kazne optuženima praktično udvostruče, odnosno da Prlić, Stojić, Praljak i Petković budu osuđeni na po 40, Ćorić na 35 i Pušić na 25 godina zatvora.

Konačna presuda čelnicima Herceg Bosne planirana je za kraj novembra 2017.