HAG/DEN HAAG | 15.10.2015.

ŽALBENA RASPRAVA NAJVEROVATNIJE U JANUARU 2016

Predžalbeni sudija Karmel Ađus ukazao da je zbog "kombinacije razloga" datum žalbene rasprave u predmetu Miće Stanišića i Stojana Župljanina pomeren sa novembra na decembar ove, a najverovatnije na januar sledeće godine. Presuda se očekuje u junu 2016. godine

Žalbena rasprava u predmetu bivših šefova policije bosanskih Srba, Miće Stanišića i Stojana Župljanina, mogla bi da bude održana u decembru ove ili, što je verovatnije, u januaru sledeće godine, saopštio je predžalbeni sudija Karmel Ađus/Carmel Adius, na osmoj redovnoj konferenciji o stanju u žalbenom postupku. Uprkos ovom odlaganju, ukazao je sudija, presuda će biti doneta u junu 2016. godine, kako je i planirano.

Predžalbeni sudija je objasnio da je odlaganje rasprave po žalbama posledica "kombinacije razloga" i da su sudije zauzete u drugim predmetima koji moraju da budu okončani do kraja godine. Reč je o jednom predmetu pred sudom za zločine počinjene u Ruandi koji će biti zatvoren nakon decembra ove godine kao i o predmetu bivših šefova Državne bezbednosti Srbije, Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Tek nakon okončanja tih predmeta, sudije će moći da se u potpunosti posvete žalbenoj raspravi u predmetu Stanišića i Župljanina.

Bivši ministar policije Republike Srpske Mićo Stanišić i nekadašnji načelnik Centra službi bezbednosti Banja Luka Stojan Župljanin nisu imali primedbi na uslove u pritvoru niti su se požalili na zdravstveno stanje. "Za sad je sve u okvirima normalnog", rekao je Stanišić. "Uslovi su isti, mi samo starimo, vreme prolazi i tako", dodao je Župljanin. "I ja isto tako starim, a i svi ostali", primetio je sudija Ađus.

Stanišić i Župljanin su u martu 2013. godine osuđeni na po 22 godine zatvora za zločine koje su srpske snage počinile nad Muslimanima i Hrvatima u opštinama širom Bosne i Hercegovine. Na presudu su se žalile obe strane. Tužilaštvo smatra da je kazna neadekvatna i traži njeno "značajno uvećanje". Odbrana traži da se osuđeni oslobode po svim tačkama optužnice ili da im se izreknu nove, niže kazne. Odbrana je takođe tražila da se predmet vrati na ponovno suđenje nakon što je sudija Frederik Harhof/Harhoff koji je učestvovao u donošenju prvostepene presude, zbog navodne pristrasnosti diskvalifikovan iz veća koje je sudilo Vojislavu Šešelju.