HAG/DEN HAAG | 11.11.2014.

ZAŠTO JE SUDIJA NIANG PROTIV OSLOBAĐANJA ŠEŠELJA

Objavljeno izdvojeno mišljenje senegalskog sudije koji se prošle nedelje izjasnio protiv privremenog oslobađanja Vojislava Šešelja. Sudija Niang smatra da je optuženi morao da se obaveže da će poštovati uslove boravka na slobodi, kao i da je Tribunal morao da osigura da će se Šešelj vratiti u Hag kada to bude potrebno

Nakon prošlonedeljne odluke većine Pretresnog veća da se Vojislav Šešelj iz humanitarnih razloga pusti na slobodu do izricanja presude, u Tribunalu je danas objavljeno izdvojeno i protivno mišljenje sudije Mandiaje/Mandiaye Nianga koji se ne slaže sa kolegama Antonetijem/Antonetti i Latanci/Lattanzi.

Senegalski sudija ističe da je svestan činjenice da je Šešelj ozbiljno bolestan i da ne dobija najbolju negu "zbog razlika u mišljenjima" između njega i lekara koji o njemu brinu.

Za razliku od kolega Antonetija i Latanci, sudija Niang smatra da je od optuženog trebalo tražiti da se izjasni hoće li poštovati uslove privremenog boravka na slobodi, posebno ako se ima u vidu da je Šešelj u prošlosti "odbijao da se obaveže na poštovanje postavljenih zahteva".

Prema tumačenju sudije Nianga, "konkretna uloga srpskih vlasti je nejasna", i one "nisu u obavezi da bilo šta čine" kako bi sprečile Šešelja da utiče na žrtve i svedoke i osigurale njegov povratak u Hag jednom kada bude gotova presuda.

Vojislav Šešelj se, podsetimo, tereti za zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Izricanje prvostepene presude je bilo zakazano za 30. oktobar 2013. ali je odloženo na neodređeno vreme nakon što je danski sudija Harhof/Harhoffdiskvalifikovan iz prvostepenog veća na Šešeljev zahtev. Na njegovo mesto imenovan je sudija Niang, koji je najavio mu je potrebno barem do polovine 2015. godine da se upozna sa predmetom kako bi mogao da se uključi u većanje o presudi.