HAG/DEN HAAG | 14.03.2007.

ZAVRŠNE REČI NA SUĐENJU ZA MASAKR NA OVČARI

Pukovnik Mile Mrkšić je "imao dovoljno snage i sredstava da preduzme mere i reši svaku situaciju koja bi mogla da iskrsne" u njegovoj zoni odgovornosti; major Veselin Šljivančanin je "imao potpunu kontrolu nad evakuacijom vukovarske bolnice i trijažom bolesnika i ranjenika" a kapetan Miroslav Radić je kontrolisao pripadnike TO i "Šešeljevce" – tvrdi se u završnoj reči optužbe na suđenju za Ovčaru. Sutra predlozi o kaznama

Završna reč optužbe na suđenju Miletu Mrkšiću, Veselinu Šljivančaninu i Miroslavu Radiću otvorena je istim video snimkom kojim je 11. oktobra 2005. godine počelo suđenje za ubistvo 264 osobe na poljoprivrednom dobru Ovčara. Na vazdušnom snimku Vukovara, napravljenom nekoliko godina nakon opsade grada, najbolje se, smatra tužilac, vidi ukupni stepen razaranja "hrvatskog Staljingrada".

U završnoj reči koja je trajala oko 4 sata tužilac je posvetio značajnu pažnju identifikaciji optuženog majora Šljivančanina koji se, po tvrdnjama brojnih svedoka čiji su iskazi citirani, 20. novembra 1991. godine nalazio i u vukovarskoj bolnici i u kasarni JNA i na poljoprivrednom dobru Ovčara. Tog jutra je iz bolnice izvedeno oko 300 ranjenika, bolesnika i drugih ljudi ljudi koji su odvedeni u kasarnu JNA i nakon toga na Ovčaru. Tamo su, tvrdi tužilac, prepušteni pripadnicima lokalne teritorijalne odbrane i "šešeljevcima", koji su na stratištu Grabovo, kilometar udaljenom od Ovčare, pogubili 264 osobe.

Mada je Šljivančanin bio načelnik bezbednosti Gardijske brigade i Operativne grupe Jug, njegova ovlašćenja su, po tužiocu, bila jednaka ovlašćenjima komandata Mrkšića koji ih je preneo na njega. Veselin Šljivančanin je, zaključio je tužilac Mur/Moore, "imao potpunu kontrolu" nad evakuacijom i trijažom ljudi u bolnici i sve što se tog dana dešavalo je "prolazilo kroz Šljivančaninove ruke".

Iako je Mrkšić delegirao komandovanje evakuacijom na svog načelnika bezbednosti, optuženi pukovnik je, smatra tužilac, ostao odgovoran za ono što se dešavalo u njegovoj zoni odgovornosti. Mur tvrdi da je Mrkšić "bio informisan o svim bitnim pitanjima" i da je imao "potpunu kontrolu nad snagama koje su mu bile podređene. Takođe je, kaže tužilac, "imao dovoljno snage i sredstava da preduzme mere i reši svaku situaciju koja bi mogla da iskrne" uključujući i sprečavanje masakra na Ovčari. Mrkšić je bio "vojnički korektan, ali tvrd", citirao je tužilac reči ambasadora Okuna i njegovo objašnjenje da je to "pristojan način da se kaže da je Mrkšić bio brutalan".

Kapetan Miroslav Radić je, po tvrdnjama optužbe, imao i de iure i de facto kontrolu nad pripadnicima teritorijalne odbrane i "Šešeljvcima" koji su počinili masakr na Ovčari i bilo mu je "dobro poznato njihovo kriminalno i nasilno ponašanje". Takođe je bio svestan svog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu i uloge koju je imao.

Tužilac će predloge o kazni za trojicu oficira bivše JNA izneti sutra na početku zasedanja nakon čega će Veće saslušati završne reči odbrane kapetana Radića i pukovnika Mrkšića. Odbrana Veselina Šljivančanina će završnu reč izneti u petak.