HAG/DEN HAAG | 18.10.2005.

ZAVRŠNE REČI "TUTE" I "ŠTELE"

Obraćanje Mladena Naletilića i Vinka Martinovića na kraju rasprave pred Žalbenim većem Tribunala

Na kraju dvodnevne rasprave o žalbama na presudu Mladenu Naletiliću "Tuti" i Vinku Martinoviću "Šteli", osuđenim za zločine nad Bošnjacima u području Mostara 1993. godine, obojica optuženih dobili su priliku da se obrate Žalbenom veću.

Naletilić je potvrdio da je bio osnivač Kažnjeničke bojne, ali tvrdi je njome komandovao samo do 15. avgusta 1992. , tako da nije bio na njenom čelu tokom bošnjačko-hrvatskog sukoba 1993. godine kada su počinjeni zločini za koje se tereti.

U dvadesetpetominutnom izlaganju sa čestim digresijama i mnoštvom irelevantnih detalja, Naletilić je poricao da je lično tukao zarobljenike ili da je pripadnicima Kažnjeničke bojne dozvoljavao da ih zlostavljaju. Posebno ga, kako je rekao, boli optužba da je učestvovao u progonu Bošnjaka, jer pamti lekciju iz istorije naučenu u emigraciji da je u Staroj Grčkoj "izgnanstvo iz domovine bilo gore od smrtne kazne".

Drugooptuženi Vinko Martinović "Štela" se u svom obraćanju Žalbenom veću ograničio na negiranje odgovornosti za ubistvo Nenada Harmandžića i korišćenje zarobljenika za "živi štit" tokom sukoba u Mostaru. Smatra da je "osuđen na temelju lažnog svedočenja psihički bolesnog čoveka" koji je, tvrdi "Štela", po povratku u Mostar govorio da "nije toliko lud da odbije da za dva sata lažnog svedočenja dobije kuću." A to su mu, smatra Martinović, "napakovali" SIS i AID, tajne službe Hrvatske i BiH koje su se, kako je rekao, "udružile da bi zaštitile prave krivce."

"Štela" je sebe opisao kao "običnog vojnika u ratu koji se dogodio pred njegovom kućom" i tvrdi da je prvi put u Hagu saznao da je "učestvovao u međunarodnom sukobu."

Nakon obraćanja optuženih, Žalbeno veće je zaključilo raspravu a presuda će biti saopštena u dogledno vreme.