HAG/DEN HAAG | 07.07.2005.

ZLOČIN POČINJEN U STRAHU

Pripadnici Samostalnog prozorskog bataljona koji su učestvovali u akciji u Uzdolu, nisu počinili zločin nego su pucali su samoodbrani - tvrdi zaštićeni svjedok odbrane Sefera Halilovića. Svjedok kaže da je učestvovao u istrazi, koja je pokrenuta po naredbi iz Sarajeva, a provedena je unutar bataljona.

Drugi svjedok odbrane u procesu suđenja Seferu Haliloviću bio je za vrijeme rata pripadnik Samostalnog prozorskog bataljona. U optužnici se navodi da su vojnici ovog bataljona počinili zločin u selu Uzdol, septembra 1993., a Halilović se tereti da nije sproveo istragu i kaznio krivce.

Svjedočeći uz zaštitne mjere, svjedok je govorio o sukobima između Armije BiH i HVO u prozorskoj regiji. Nakon što je dva puta bio uhapšen od strane HVO-a i protjeran iz Prozora, priključio se Samostalnom prozorskom bataljonu gdje je ostao do sredine 1994. godine. "Tu nije bilo profesionalnih vojnika", rekao je svjedok opisujući sastav bataljona. "Sticajem okolnosti smo se tu okupili jer smo morali da branimo živote", kaže on.

Iako funkcija koju je svjedok obavljao u bataljonu nije objelodanjena, iz njegovog iskaza se može zaključiti da je bio blizak komandnoj strukturu. Lično nije učestvovao u borbama u i oko Uzdola, ali je razgovarao sa vojnicima nakon što su se vratili iz akcije, a kasnije je bio u timu koji je sastavljao izvještaj komandi Šestog korpusa. Naredba da se sačini izvještaj, prema riječima ovog svjedoka, došla je iz Sarajeva. "Kada kažemo Sarajevo, podrazumijevali smo glavnu komandu i vojnih i civilnih vlasti", pojasnio je svjedok.

Na osnovu izjava prikupljenih za izvještaj, kao i na osnovu privatnih razgovora sa vojnicima koji su učestvovali u borbi u Uzdolu, svjedok tvrdi da nije stekao utisak da su hrvatski civili ubijani namjerno. "Poslije svih razgovora stvorio sam sliku koja je, mislim, približna istini", rekao je.

Suština je, po njemu, da su vojnici Prozorskog bataljona nakon ulaska u Uzdol napadnuti sa položaja HVO-a u i oko sela, te da su počeli da bježe i u bijegu pucaju. "Moja je slika da ljudi koji su tako bježali nisu mogli počiniti zločin jer su samo htjeli spasiti sebe", rekao je svjedok. Vojnici sa kojima je razgovarao su svjesni da jesu ubijali i civile, ali tvrde da to nisu radili namjerno nego u strahu, pucajući na sve što se kreće.

Svjedok tvrdi da je Sefera Halilovića vidio dva puta u selu Dobro polje gdje je bataljon bio stacioniran, oba puta prije akcije u Uzdolu. Prema njegovim saznanjima, Halilović nije bio uključen u istragu o Uzdolu.

U unakrsnom ispitivanju, tužilac Dejvid/David Re pokušao je ukazati da je svjedok učestvovao u pripremi napada na Uzdol, što je on negirao tvrdeći da njegov položaj nije dozvoljavao da učestvuje u planiranju akcija. Tužilac je sugerisao da je sve što je svjedok rekao uzrokovano njegovom ličnom netrpeljivošću prema Hrvatima. "Vidim da vam je cilj da pokažete da ja ovo radim iz neke mržnje zbog ljudi koji su mi to napravili", uzvratio je svjedok tvrdeći da ni danas ne osjeća mržnju prema nekome zbog njegove nacionalnosti.